• PDF
  • Drukuj
  • Email

Naciśnij aby przejść do strony projektu

Kliknij na mapę, aby przejść do strony projektu

PROJEKT "4 kroki"

"Polski Związek Głuchych w partnerstwie z Oddziałem Łódzkim PZG realizuje projekt "4 kroki".

Celem projektu jest podniesienie aktywności edukacyjno -zawodowej oraz zwiększenie
zdolności do zatrudnienia w grupie 80 absolwentów Specjalnych Ośrodków Szkolno -Wychowawczych dla os. głuchych i/lub słabosłyszących w okresie od 01.08.2016 do 31.07.2018

Główne rezultaty projektu:
- opracowanie 80 Indywidualnych Planów Działania w obszarze rozwoju zawodowego
- nabycie przez 36 uczestników projektu (UP) kwalifikacji zawodowych zbieżnych z potrzebami lokalnego/regionalnego r.pracy potwierdzonych certyfikatem wysokiej jakości
- potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie przez 2 UP poprzez zdanie egzaminu przed OKE
- nabycie kompetencji społeczno-zawodowych koniecznych do wejścia i utrzymania się
na otwartym rynku pracy przez 64 UP - uzupełnienie poziomu edukacji formalnej o poziom wykształcenia średniego przez 4 UP
- nabycie praktycznego doświadczenia zawodowego przez 54 UP

Projekt "4 kroki" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020."

Wartość projektu: 1 885 296,00 zł.
w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 588 927,46 zł.

Wiedza Edukacja i Rozwój

Logo PZG
Europejski Fundusz Społeczny
 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


 

Naciśnij aby przejść do strony projektu

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość