• PDF
  • Drukuj
  • Email

Rada Główna PZG


Przewodniczący Rady Głównej PZG Adam Stromidło

Magister socjologii, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu komunikacji Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. 
W Polskim Związku Głuchych pracował w latach 1990-1995 jako sekretarz Zarządu Koła Terenowego PZG w Zabrzu. Od 2006 do 2007 r. był członkiem Zarządu Koła Terenowego PZG w Krakowie oraz wiceprezesem Zarządu Oddziału Małopolskiego w Krakowie, a od 2007 r. pełni funkcję prezesa Zarządu OM PZG . Od XII 2006 r. jest wiceprezesem Zarządu Głównego PZG w Warszawie. W latach 1996-1998 prezes Klubu Sportowego Niesłyszących „Górnoślązak”, od 2005 wiceprezes ds. organizacyjnych Krakowskiego Klubu Sportowego Głuchych JEDNOŚĆ.
W latach 1993 – 2000 sekretarz Bytomskiego Stowarzyszenia Niesłyszących. Ponadto od 2008r. skarbnik Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, delegat Europejskiego Forum Niepełnosprawnych (EDF). W latach 1996-1998 członek Zespołu Doradczego przy Prezydencie Miasta Bytomia, od 2007 r. członek Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa. Od 2007 roku jest kierownikiem Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Krakowie. Od 2010 roku jest wiceprezesem ds. młodzieży Polskiego Związku Sportowego Głuchych

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość