Witamy

To jest strona Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat struktury i działalności PZG.
Polski Związek Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych.
Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych.
Zarząd Główny Polskiego Głuchych jest członkiem Światowej Federacji Głuchych i Europejskiej Unii Głuchych.

Inwestycje dostępne dla wszystkich?

Projekt "Inwestycje dla wszystkich?", w którym przebadanych zostało ponad 200 inwestycji sfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. We współpracy czterech organizacji zaprojektowane zostały narzędzia badawcze, a audytorzy z całej Polski sprawdzali dostępność wyselekcjonowanych inwestycji. Dostępność dla pięciu grup osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i niesprawnych ruchowo.

 

W dniu 25 lutego 2016r. zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt wraz z wynikami przeprowadzonych audytów.

Galeria z konferencji

Naciśnij aby przejść do galerii

 

 

Publikacje

Naciśnij aby otworzyć Naciśnij aby otworzyć Naciśnij aby otworzyć

 

Naciśnij aby otworzyć Naciśnij aby otworzyć Click to read

 

Naciśnij aby przejść na stronę

 

 

Logotypy partnerów

Projekt "Inwestycje dla wszystkich?" zrealizowany w ramach programu
"Obywatele dla demokracji", finansowanego z funduszy EOG

Poprawiony: wtorek, 01 marca 2016 13:24

 
Odsłon : 2127159

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość