• PDF
  • Drukuj
  • Email

Projekt: „Sign City”

Miejsce: Turcja

Data: 2014

Opis: “Migane Miasto…” to projekt, który odbył się w dniach 30 marca - 08 kwietnia 2014 roku w Bursie w Turcji. W projekcie dotyczącym badania udogodnień i dostosowań miejsc kulturalnych miasta Bursy dla osób z niepełnosprawnościami brała młodzież z Polski i z Turcji. Efekty ośmiodniowej pracy zostały przekazane władzom miasta oraz osobom odpowiedzialnym za działania włączające w okręgu należącym do Bursy. Projekt był doskonałą okazją do wymiany kulturowej, kulinarnej, historycznej na temat Polski i Turcji, ale przede wszystkim pozwolił na wzajemne poznanie rówieśników z obydwu krajów, nawiązanie przyjaźni oraz współpracy pomiędzy organizacjami.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Młodzież w Działaniu.

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość