• PDF
  • Drukuj
  • Email

Projekt: ”PLAY.LEARN.LINK.TEACH”

Miejsce: Litwa

Data: 2013

Opis: W dniach 05-11.08.2013 w Dieveniškės, Litwa odbył się projekt polsko-litewski na temat gier planszowych i zespołowych. W spotkaniu na Litwie wzięło udział 24 osoby z Polski i Litwy, które reprezentowały cztery kultury: polską, litewską, Głuchych w Polsce, Głuchych na Litwie. Głównym celem projektu była integracja środowisk młodzieżowych Polski i Litwy oraz nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy organizacjami. Staraliśmy się realizować powyższe cele poprzez tematykę gier zespołowych i planszowych popularnych w obydwu krajach w trzech kolejnym pokoleniach- dziadków, rodziców i samych uczestników. Rezultatem projektu jest gra terenowa i planszowa stworzona przez uczestników dotycząca siedmiu wspólnie spędzonych dni. Podczas projektu szczególny nacisk kładziony był na pracę w grupach międzynarodowych (m.in. warsztaty kulinarne, zajęcia teatralne), integrację grupy (m.in. nauka tańców polskich i litewskich, wspólne posiłki, wieczory tematyczne), wzajemne uczenie się (m.in. zajęcia z animacji językowej: nauka znaków migowych, opracowanie koncepcji KULTURY i jej składowych z wykorzystaniem modelu kultury jako góry lodowej).

Projekt realizowany w ramach dotacji z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

 

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość