• PDF
  • Drukuj
  • Email

Centrum Edukacyjne Języka Migowego (CEJM)

Centrum Edukacyjne Języka Migowego (CEJM) jest jednostką powołaną do istnienia przez Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych dnia 01.03.2003 r. Do głównych zadań CEJM należy tworzenie systemu edukacji i kształcenia osób słyszących, słabo słyszących i głuchych w zakresie znajomości, metodyki nauczania i tłumaczenia języka migowego; organizowanie i prowadzenie egzaminów dla nauczycieli, wykładowców, pracowników służb społecznych, pracowników służb medycznych, tłumaczy oraz biegłych tłumaczy języka migowego.
W zeszłym roku po raz pierwszy została zorganizowana przez CEJM „Letnia szkoła języka migowego” w polskim języku migowym zainicjowana, której korzystało przeszło 140 osób głuchych i słyszących z terenu całego kraju.
Ponadto Centrum zajmuje się promowaniem pozytywnych postaw i zachowań wobec środowiska osób niesłyszących. Wydając informatory, broszury, będąc uczestnikiem spotkań i konferencji, CEJM poszerza wiedzę osób pełnosprawnych o niepełnosprawnych słuchowo.

Dyrektorem CEJM jest Pani Agnieszka Otłowska - powołana zgodnie z uchwałą nr 15/10/2011, uchwaloną na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych w dniu 21.10.2011 r.

Informujemy iż Prezydium ZG PZG podjęło uchwałę o  wprowadzeniu we wszystkich oddziałach PZG  szkoleń z zakresu polskiego języka migowego.  (uchwała, załącznik nr 1)

 

Zapraszamy na stronę internetową www.cejm.info.pl

 


 

"Głuchy Obywatel"

Kampania Społeczna "Cichy Obywatel"

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość

Sponsorzy

Naciśnij aby przejśc do zakładki "Sponsorzy"

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


Projekt Aktywna Młodzież mieszka w Warszawie III

AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE III edycja

Regulamin konkursu Aktywna młodzież 2015
Wniosek projektowy Aktywna młodzież 2015
Formularz zgłoszeniowy Aktywna młodzież 2015

Osoba do kontaktu: agnieszka.grabowska@pzg.org.pl


PI Zapisać ciszę

baner Signwriting

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza