• PDF
  • Drukuj
  • Email

W dniu 29 czerwca 2012 roku Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych na swym plenarnym posiedzeniu podjął z upoważnienia XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZG uchwałę o nadaniu godności Honorowego Prezesa Polskiego Związku Głuchych Panu Kazimierzowi Diehlowi.

pan Kazimierz Diehl

Prezes  Honorowy

Polskiego   Związku    Głuchych

Kazimierz  Bronisław  Diehl

ur.11 sierpnia  1933r

Magister  farmacji,  ukończył   studia wyższe  w 1955 r  jako pierwszy głuchy w  Polsce.

W latach 1956 – 1975  pracował  w  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej m. Łodzi  na  kierowniczych stanowiskach. Równocześnie  brał czynny udział w działalności Polskiego Związku Głuchych.  I tak:

 

Prezes  Zarządu  Głównego  Polskiego  Związku  Głuchych  czterech  kadencji:

1983 - 1986;    1991 - 1996;    1996 - 2001;    2001 – 2006

Członek  Zarządu  Głównego od 1960 roku,  a od 1963 – członek Prezydium,  w tym wiceprezes od 1967 do 1983r.

1950 - 1956  -  zawodnik sekcji lekkoatletycznej ŁKS ( słyszących ) i  ŁKSG,  członek  kadry narodowej  głuchych   i  słyszących juniorów,  uczestnik pierwszych powojennych kontaktów  międzynarodowych – meczy lekkoatletycznych głuchych z reprezentacją  ogólnoniemiecką  głuchych w  1953 i 1954r , kilkukrotny  mistrz i  wicemistrz Polski  głuchych.

Od 1953r – członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PZG,  w tym  prezes od 1962  do 1976 r

W latach  1953 – 1958 – społeczny  nauczyciel  na  kursach  Likwidacji  Analfabetyzmu  Głuchych

W  latach  1952 - 1976 –  sekretarz  lub prezes ŁKSG.

Członek Komitetu Wykonawczego CISS  1973 – 1989 , w tym wiceprezydent od 1977 do 1981.

Od 1969 do 1981 – dyrektor techniczny lekkoatletyki CISS, a w latach 1973 – 1989  również przewodniczący komisji rekordów świata CISS.

Członek Zarządu  Światowej Federacji Głuchych   w  latach  1982 – 1983, a w latach 1967 – 1987 również przewodniczący  Komisji  Socjalnej w Radzie Naukowej Światowej Federacji Głuchych  / ŚFG /.

Współorganizator  V Kongresu ŚFG w 1967 roku w Warszawie .

Uczestnik 7 Kongresów ŚFG;   12 Kongresów CISS;   4 Kongresów EUD.

Uczestnik  12 Krajowych  Zjazdów PZG  - od 1955roku

Inicjator zakupu 13 domów dla  Oddziałów i  Kół  PZG

Odznaczony  Krzyżem Komandorskim,  Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz  Złotym i  Srebrnym Krzyżem  Zasługi.

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość