Witamy

To jest strona Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat struktury i działalności PZG.
Polski Związek Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych.
Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych.
Zarząd Główny Polskiego Głuchych jest członkiem Światowej Federacji Głuchych i Europejskiej Unii Głuchych.

Informacja o konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ministerswo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Świetlica-Dzieci-Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie.

O dotacje  w formie dofinansowania w konkursie mogą ubiegać się podmioty podejmujące działania na rzecz tworzenia, odbudowywania lub podtrzymywania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Oferty należy składać do 31 maja 2011 r. za pośrednictwem Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw lub w Urzędach Marszałkowskich.

Wnioski z poszczególnych województw zakwalifikowane przez wyżej wymienione instytucje do dalszej oceny w konkursie należy przekazać pocztą na adres Ministerstwa do 21 czerwca 2011.

więcej informacji na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2840

Poprawiony: środa, 30 marca 2011 07:25

 

Realizacja zadania: „Wydawania kwartalnika Świat Ciszy w 2011 r.”

Informujemy o rozpoczęciu realizacji zadania: „Wydawanie kwartalnika „Świat Ciszy” w 2011 r.” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wydarzenie artystyczne – priorytet 5 – Czasopisma.

W 2011 r. zostaną wydane cztery numery naszego kwartalnika składającego się z czterech działów w wersji drukowanej i elektronicznej. Pierwszy z nich ukaże się już w kwietniu br. Wkrótce zostania również uruchomiona strona internetowa: www.swiatciszy.pl.

W dziale „Głusi w kulturze” będziemy promować sylwetki osób aktywnych w dziedzinie kultury oraz osiągnięcia artystyczne osób pochodzących z środowiska nie(do)słyszących.

W kolejnym bloku tematycznym pn. „Kultura otwarta na Głuchych” zamierzamy informować o planowanych wydarzeniach kulturalnych dostępnych dla nie(do)słyszących (warsztaty teatralne, wystawy artystyczne, konkursy graficzne i filmowe, galerie fotografii)  w Polsce i na świecie.

Z kolei, trzeci dział o nazwie „Nasze sprawy” będzie koncentrować się wokół problematyki społecznej.

Czwarty, ostatni dział został stworzony z myślą o rodzicach dzieci z wadą słuchu. Na jego łamach chcemy dzielić się doświadczeniami związanymi z wychowywaniem dzieci, a dla najmłodszych będziemy publikować krótkie bajki.

Świat Ciszy” będzie rozpowszechniany bezpłatnie przez placówki PZG.

 

Poprawiony: wtorek, 29 marca 2011 11:53

 

Nowy projekt PFON

Od 1 września 2010 roku Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt:  „Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie województwa mazowieckiego do 29 lutego 2012 roku.

Projekt zaadresowany jest do terenowych ogniw organizacji zrzeszonych w PFON: Polskiego Związku Niewidomych (PZN), Polskiego Związku Głuchych (PZG), Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niepełnosprawnych Ruchowo (OFOONR).

Główne zadania projektu

  • Przeprowadzenie badań socjologicznych, służących identyfikacji potrzeb uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym czterech środowisk osób z niepełnosprawnością, dla których działają lokalne ogniwa każdej organizacji zrzeszonej w PFON.
  • Wykonanie ekspertyz dotyczących lokalnych ogniw organizacji zrzeszonych w PFON
  • Przeprowadzenie seminariów doradczo-warsztatowych na temat przygotowania nowoczesnej oferty programowej.
  • Przeprowadzenie konferencji poświęconej dyskusji na temat wspierającej roli PFON w rozwijaniu działalności lokalnych ogniw organizacji zrzeszonych w PFON.
  • Przeprowadzenie szkoleń na temat sposobów wdrażania procesu aktywnej integracji. Szkolenia zostaną dostosowane do środowiskowej specyfiki każdej z organizacji..
  • Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych. Przeprowadzenie w powiatach i gminach  spotkań partnerskich służących rozwijaniu współpracy z władzami i administracją samorządową.
  • Opracowanie i wydanie publikacji książkowej poświęconej zagadnieniom rozwoju organizacji pozarządowych oraz współpracy lokalnych instytucji pomocy i integracji społecznej w procesie wdrażania polityki aktywnej integracji.

Poprawiony: wtorek, 08 marca 2011 11:46

 

II Polsko-Amerykańskie Warsztaty Szkoleniowo-Naukowe dla Terapeutów Słuchu i Mowy oraz Rodziców Dzieci z Implantem Ślimakowym

Ośrodek Implantów Słuchowych przy Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy współpracy z Uniwersytetem Miami organizuje warsztaty pn. „Więcej niż słowa”.

Warsztaty dla terapeutów słuchu i mowy odbędą się 17 i 18 marca 2011 w Airport Hotel Okęcie w Warszawie, zaś na 19 marca 2011 r. planowana jest część warsztatowa dla rodziców dzieci z implantem ślimakowym.

Tematami przewodnimi będą audiologiczne aspekty implantacji i rehabilitacja osób
po wszczepie implantu ślimakowego w perspektywie nowych kierunków.

Gościem warsztatów będzie wybitna specjalistka Lynn Miszkiel – surdologopeda i audiolog, dyrektor programowy Miami Debbie Institute dla dzieci niesłyszących Uniwersytetu Miami.

Udział w warsztatach dla terapeutów oraz rodziców jest bezpłatny.

Karta uczestnictwa w warsztatach dla terapeutów

Karta uczestnictwa w warsztatach dla rodziców

Organizatorzy zwracają się z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa do 8 marca telefonicznie: 22 599 21 16 lub wysyłając e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Siódmy konkurs PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza siódmy konkurs o zlecenie realizacji zadań w 2011 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wnioski należy składać od dnia 15 marca 2011 roku do 30 marca 2011 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/206/1079/VII_konkurs.html

Poprawiony: czwartek, 24 lutego 2011 09:09

 

Strona 96 z 101

Odsłon : 2155103

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość