Witamy

To jest strona Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat struktury i działalności PZG.
Polski Związek Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych.
Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych.
Zarząd Główny Polskiego Głuchych jest członkiem Światowej Federacji Głuchych i Europejskiej Unii Głuchych.

Parlamentarny Zespół ds. Głuchych. 11 maja 2016 r.

 

Poniżej propozycje pracy Zespołu ds. Głuchych wystawione przez Polski Związek Głuchych

Poprawiony: piątek, 13 maja 2016 14:59

Więcej…

 

Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy

Logo BOŚC

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie realizuje projekt zatytułowany "Bezpieczni obywatele Świata Ciszy".

Głównym jego celem jest usprawnienie pracy policji w regionie na rzecz Głuchych, a także upowszechnienie wiedzy na temat działań policji i możliwości uzyskania pomocy przez osoby niesłyszące.

Więcej o projekcie

W ramach projektu stworzono Multimedialny Słownik Języka Migowego

Zapraszamy do zapoznania się

 

Postulaty na rzecz konwencyjnego systemu oświaty

Pismo do Pani Minister Anny Zalewskiej w sprawie edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Postulaty zwracają uwagę kwestie wymagające pilnych i skoordynowanych działań władzy publicznej (we współpracy z przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnościami), w tym podjęcia inicjatyw ustawodawczych.

Treść pisma

 

informacja

Informujemy, że w dniu 2 maja br. Biuro Zarządu Głównego PZG jest nieczynne.

Interesantów zapraszamy do kontaktu od 4 maja.

 

Mazowiecki Instytut Kultury otwarty na Głuchych

W dniu dzisiejszym, w ramach partnerstwa, przeprowadziliśmy warsztat dla pracowników MIK.

Spotkanie nastawione głównie na bezpośredni kontakt z osobami głuchymi i słabosłyszącymi. Tematyką sięgaliśmy począwszy od zarysu historycznego, poprzez kształtowanie kultury Głuchych i wskazanie różnic językowych, aż w końcu po rolę tłumacza języka migowego oraz naukę podstawowych znaków.
Najważniejszy cel to odrzucenie stereotypów !!!

Dziękujemy pracownikom MIKu za chęci i otwartość .
Pozdrawiamy

 

Strona 9 z 99

Odsłon : 1898762

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


 

Naciśnij aby przejść do strony projektu

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość