Witamy

To jest strona Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat struktury i działalności PZG.
Polski Związek Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych.
Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych.
Zarząd Główny Polskiego Głuchych jest członkiem Światowej Federacji Głuchych i Europejskiej Unii Głuchych.

Numer alarmowy 112

Poprawiony: wtorek, 27 czerwca 2017 09:14

 

Konferencja „Odcienie ciszy”

W dniu 22 czerwca 2017 odbyła się Konferencja połączona z wernisażem „Odcienie ciszy” pod Mecenatem Miasta Szczecin.

Prezes PZG

Poprawiony: piątek, 23 czerwca 2017 13:17

Więcej…

 

Spotkanie z Pełnomocnikiem Prezesa NFZ

W dniu 9 maja 2017 w Biurze Zarządu Głównego PZG odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem Prezesa NFZ do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej Panem Dr n.pr. Markiem Wochem.

Spotkanie w ZGPZG z Pełnomocnikiem Przezesa NFZ

Poprawiony: środa, 10 maja 2017 07:53

 

Prawo jazdy kat. C dla głuchych i słabosłyszących

Podsumowanie ostatnich działań ZG PZG w zakresie dostępności do prawa jazdy.

Poprawiony: środa, 12 kwietnia 2017 13:09

 

Spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Poprawiony: wtorek, 21 marca 2017 10:09

 

Strona 5 z 101

Odsłon : 2155099

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość