Witamy

To jest strona Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat struktury i działalności PZG.
Polski Związek Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych.
Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych.
Zarząd Główny Polskiego Głuchych jest członkiem Światowej Federacji Głuchych i Europejskiej Unii Głuchych.

Numer alarmowy 112

Poprawiony: wtorek, 27 czerwca 2017 09:14

 

Konferencja „Odcienie ciszy”

W dniu 22 czerwca 2017 odbyła się Konferencja połączona z wernisażem „Odcienie ciszy” pod Mecenatem Miasta Szczecin.

Prezes PZG

Poprawiony: piątek, 23 czerwca 2017 13:17

Więcej…

 

Spotkanie z Pełnomocnikiem Prezesa NFZ

W dniu 9 maja 2017 w Biurze Zarządu Głównego PZG odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem Prezesa NFZ do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej Panem Dr n.pr. Markiem Wochem.

Spotkanie w ZGPZG z Pełnomocnikiem Przezesa NFZ

Poprawiony: środa, 10 maja 2017 07:53

 

Prawo jazdy kat. C dla głuchych i słabosłyszących

Podsumowanie ostatnich działań ZG PZG w zakresie dostępności do prawa jazdy.

Poprawiony: środa, 12 kwietnia 2017 13:09

 

Spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Poprawiony: wtorek, 21 marca 2017 10:09

 

Strona 4 z 100

Odsłon : 1982947

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


Naciśnij aby przejść do strony projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość